2.9.2011

Pracovní postup tmelení

Před nanesením tmelu se musí stykové plochy spár očistit od nečistot, či prachu, aby bylo dosaženo co nejlepší adheze tmelu k podkladu.

Poté se do spáry vloží nebo přilepí pružná mirelonová šňůra, která spáru utěsní, sníží nám spotřebu tmelu a zároveň funguje jako pružná podložka pod tmel. Mirelonové šňůry jsou z pěnového polyetylenu s uzavřenou strukturou buněk. Velikost šňůry volíme dle rozměru spáry.

  

Optimální hloubka tmelené spáry je cca jedna třetina její šířky. Tímto způsobem se zajistí volný pohyb tmelu uprostřed spáry a tmel tak může plnit svoji správnou funkci.

Tmel se nanáší pomocí ruční nebo aku tmelící pistole z kartuší nebo hadic (salámů). Po nanesení se do spáry zatlačí a rovnoměrně vyhladí pomocí špachtliček.

  

Povrch tmelu zasychá po několika hodinách a zcela optimálních vlastností dosáhne dle podmínek asi za měsíc. Vždy však záleží na teplotě a vlhkosti okolního prostředí.