1.5.2020

Proč tmelit?

Zatmelení styčných ploch klád či hranolů tzv. spár je u masivních dřevostaveb v podstatě nutností. Záleží na typu konstrukce a provedení roubené stěny.

V případě klasických konstrukcí roubenek se při stavbě vkládají mezi trámy vymezovací podložky, které určují šířku spáry. Tím vzniká mezera, která se vyplňuje tepelnou izolací. Jako tepelná izolace se často používá PUR pěna, díky svým výborným tepelně izolačním vlastnostem nebo přírodní tepelně izolační materiály jako např. konopné rouno. Tepelnou izolaci je vždy potřeba chránit před vnikáním vzdušné vlhkosti, proti zatékání a také proti větru. Nejlepší takovou ochranou je zatmelení spáry!

V historii se používaly k zatmelení spár vymazávky na bázi hlíny či vápenocementové směsi. Taková vymazávka však nemůže vyrovnávat pohyby dřeva, tím v ní vznikají praskliny a časem se vydroluje, čímž přestává plnit svoji funkci. U roubenek se k zakrývání spár občas používají také dřevěné lišty, které ale nedokáží spáru dobře utěsnit a tak jimi do spáry často zatéká, či zafoukává. U některých typů konstrukcí mohou trámy ležet přímo na sobě a mezi ně se vkládá pouze paměťová páska. Časem se vlivem sesychání a sesedání konstrukce vytvoří štěrbiny, kterými uniká teplo a dovnitř profukuje.

Stejně tak v případě nově postavených srubů na sebe všechny klády většinou doléhají, ale během sesychání a sedání stavby začnou na různých místech vlivem kroucení a nerovnoměrného sesychání také vznikat štěrbiny, zejména v koutech, rozích a čelech kulatiny. To ve výsledku způsobuje masivní úniky tepla…

Obecně se dá říci, že po ukončení sedání stavby (stavba pracuje obvykle nejvíce první tři roky) je nutné mezery mezi jednotlivými konstrukčními prvky důkladně zatmelit – a to jak vodorovné spáry, tak všechna kritická místa, jako jsou kouty, rohy, prostupy stropních trámů stěnou, výsušné trhliny v čelech klád a podobně.

Tmel Woodchink nabízí jediné kvalitní a dlouhodobé řešení pro vaší spáru.

Tepelné úniky ve srubové stěně